Balijské kasty a jména

Základem balijské společnosti je dědičný kastovní systém, který je sice mnohem uvolněnější, než jak ho známe z Indie, ale i tak zde platí řada omezení a předpisů, daných balijskými hinduistickými písmy. Nejčastěji si tento fakt cestovatelé připomenou u jmen, neboť každý Balijec dostane jméno na základě své kasty. Tou nejvyšší skupinou v kastovním systému jsou bráhmani - muži z této skupiny se honosí titulem Ida Bagus, ženy mají ve jméně Ida Ayu (nebo Dayu). Pouze bráhmani, tradičně uznávaní jako nejvzdělanější vrstva společnosti, se mohou stát nejvyššími kněžími (pedanda). Na druhé příčce stojí satrijové (nebo kšatrijové), potomci válečníků a vladařů. Ti získávají jména Cokorda, Anak Agung, Ratu a Prebagus (muži) a Anak Agung Isti nebo Dewa Ayu (ženy). O stupínek níž stojí kasta wesia (vásjové), jejíž muže poznáte podle titulu I Gusti nebo Pregusti, ženy podlé jména I Gusti Ayu. A konečně na nejspodnější přícce stojí kasta sudra (šúdrové), obyčejní lidé, kteří ovšem tvoří devadesát procent obyvatel. Děti šúdrů jsou pojmenovávány podle pořadí, v jakém se narodily, bez rozdílu pohlaví: prvorozený ostane vždy jméno Wayan (nebo řidčeji Putu nebo Gede), druhorozený Made (nebo Kadek), třetí děcko se jmenuje Nyoman (nebo Komang) a čtvrté Ketut. A když se narodí páté, přidělují se jména opět od začátku počínaje Wayanem. Aby se dalo poznat, kdo je holka a kdo kluk, užívá se u chlapců před jménem "I" a u děvčat "Ni". I Wayan je tedy prvorozený, a k tomu kluk. Na Bali se na šúdry nikdo nedívá s despektem ani jim není bráněno v přístupu k určitým profesím (s výjimkou pedandů), a příslušnost k vysoké kastě rozhodně není zárukou vysokého příjmu nebo jiných výhod, například v politice. A tak se může vysokoškolský profesor rekrutovat z kasty šúdrů a číšník nebo řidič bema může být bráhman nebo satria. Přesto však dosud existují jistá omezení ohledně sňatku. Je sice přípustné, aby si muž z vyšší kasty vzal ženu z nižší, ale v opačném případě by žena "ztratila kastu" a to je nepřijatelné.

 

Čerpáno z Bali & Lombok Rough Guides