Gramatika

Indonéština používá stejný slovosled jako například angličtina: podmět, přísudek, předmět. Nejjednodušší způsob, jak vytvořit otázku, je připojit otazník a použít stoupající intonaci.

Podstatná jména nemají rod a nevyžadují použití členu. Chcete-li dát postatné jméno do množného čísla, jednoduše je vyslovíte dvakrát za sebou, např.: "anak" (dítě) je v množném čísle "anak-anak" (děti).

Přídavná jména vždy následují po podstatném jménu.

Slovesa nemají časy. Chcete-li vyjádřit minulost, dáte před sloveso "sudah" (už) nebo "belum" (ještě ne); budoucí čas se tvoří přidáním předpony "akan" (bude). Například saya sudah makan zanamená "už jsem jedl", saya belum makan "ještě jsem nejedl" a saya akan makan "budu jíst".

 

VÝSLOVNOST

Až na některé výjimky není ve srovnání s češtinou velký rozdíl ve výslovnosti.

Měkké "i" nezměkčuje předcházející souhlásku: "di, ti, ni" se proto vyslovuje jako "dy, ty, ny".

Samohláska "y" se vyslovuje jako české "j". "Wayan" se čte "Wajan".

Souhláska "c" zní jako české "č", nebo lépe něco mezi "č" a "ť".

Skupina souhlásek "ng" se čte jako nosovka a vyslovuje se jako např. v českém slově "banka".

Souhlásku "j" čteme "ď" nebo "dž" - "banjar" se čte "bandžar".

"W" se vyslovuje jako obouretné "v".

"H" na konci slova se nevyslovuje.

 

KONVERZACE

Pozdrav "selamat", pochází z arabštiny, lze použít univerzálně - vyjadřuje projev dobré vůle. Oslovujete-li vdanou ženu, je vhodné použít zdvořilostní výraz ibu nebo nyonya; mluvíte-li s ženatým mužem, použijete výraz bapak.

rozhovor lze zahájit větičkou mau ke mana? (doslova "chcete kam"), což znamená "kam jdete?". Správná odpověď zní mau ke (chci jít) a uvést kýženou destinaci. Jinou dobrou odpovědí je saya jalan jalan (jen se tak procházím) nebo saya makan angin (doslova "jím vítr" - bloumám). Pak následuje další otázka darimana? (odkud?), kterou se tazatel ptá na vaši národnost. Při odpovědi lze použít výraz negera (země) a asal (národ). Odpověď by mohla být následující: Dari Amerika / Ingerris / Ferancis a tak dále.

Nejspíš se vás také budou vyptávat na manželský stav: sudah kawin? (už jste vdaná / ženatý?); sudah ada isteri / suami? (máte už ženu / manžela?). Správná odpověď je buď ja ("ano"), nebo belum ("ještě ne"); manželství je přirozeným náplněním života každého Indonésana a přímá zamítavá odpověď je nezdvořilá. Dál se vás hned zeptají, máte-li děti: sudah ada anak? Pokud přitakáte, zeptají se na počet: odpovíte číslovkou a přidáte tahun (roky).  Dotaz na věk zní berapa tahun? ("kolik let"). Odpověď může znít kupříkladu saya duapuluh tahun ("je mi dvacet"). Dále se budou lidé zajímat o vaši víru; to poznáte podle výrazu agama ("náboženství") ve větě, například Agamamana? Odpovědět můžete například: Agama Catholik. Není vhodné říkat, že jste nevěřící. V Indonésii se ateismus rovná komunismus, který je zde většinou v hlubokém opovržení.

Také se vás mohou zeptat, zda mluvíte indonésky: bisa berbicara bahasa indonesia? Obvyklou odpovědí je belum lanca ("ještě mi to moc nejde") nebo sedikit sedikit ("jenom trochu"); pokud si příliš nedůvěřujete, je jistější prohlásit ma´af tidak bisa ("bohužel, ani trochu").

 

Čerpáno z Bali & Lombok Rough Guides